AN PHAT FORUM - Dien dan DrayTek VN

AN PHAT FORUM - Dien dan DrayTek VN (http://forum.anphat.vn/index.php)
-   Wireless (http://forum.anphat.vn/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Mở Rộng Vùng Phủ Sóng Alcon AOC-2406n (http://forum.anphat.vn/showthread.php?t=49031)

hunter 14-01-2013 02:39 PM

Mở Rộng Vùng Phủ Sóng Alcon AOC-2406n
 

Hướng Dẫn Cấu Hình Mở Rộng Vùng Phủ Sống WiFi Sử Dụng Tính Năng AP + WDSB1: Cấu Hình tính năng Wifi (AP) trên Alcon AOC-2406n
Wireless Mode: AP + WDS
Đặt tên cho Wifi (SSID) là Alcon_AP_WDS_Draytek
Frequency (Channel): Channel 11
Nhấn Ok


B2: Cấu Hình Security cho Wifi SSID: Alcon_AP_WDS_Draytek trên Alcon AOC-2406n
Bạn có thể bỏ qua bước này nếu muốn cho tất cả người dùng kết nối vào wifi mà không cần bảo mật.


B3: Cấu Hình Bridge (WDS) trên Alcon AOC-2406n kết nối đến DrayTek Vigor2920Fn
Chọn kiểu mã hoá AES (WPA2), Key là 12345678 (giống key bên Draytek)
AP MAC Address: khai báo MAC Address của thiết bị cần kết nối WDS là Draytek Vigor2920Fn


B4: Tắt tính năng WPS trên Alcon AOC-2406n


B5: Cấu hình Wifi AP trên Router Draytek
Đăng nhập vào Router Draytek, Wireless LAN >> General Setup
Chọn Enable Wireless LAN
SSID: Draytek


Khai báo key là 12345678 cho mã hoá WPA2 (AES)


B6: Dò sóng AP của AOC-2406n cần kết nối Bridge WDS đếnSau khi bạn nhấp vào Add to, màn hình xuất hiện một giao diện cấu hình WDS, tại đây ta chỉ cần khai báo kiểu mã hoá và key
Chọn mã hoá AES (WPA2), key là 12345678---------------The End---------------------

taysungvn 09-10-2013 09:20 AM

trường hợp e dung alcon 2406 kết nối với TP Link bằng dây mạng Lan thì có phải làm bước 3 và bước 6 như trên không ạ

MaTric 10-10-2013 07:31 AM

mạng lan thì ko cần bạn.


Múi giờ GMT +6. Hiện tại là 02:42 AM.

Powered by: vBulletin v3.6.8 Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © by An Phat Co., Ltd - 2007 All rights reserved