AN PHAT FORUM - Dien dan DrayTek VN

AN PHAT FORUM - Dien dan DrayTek VN (http://forum.anphat.vn/index.php)
-   Security - Firewall (http://forum.anphat.vn/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Hỏi cách thêm ngoại lệ cho filter (http://forum.anphat.vn/showthread.php?t=82416)

dattranavn22 04-11-2015 09:37 PM

Hỏi cách thêm ngoại lệ cho filter
 
Mọi người cho mình hỏi chút, hiện mình đang dùng draytek vigor 2912. Mình đã tạo filter block facebook. Tuy nhiên giờ mình muốn thêm ngoại lệ cho 1 người ( theo IP hoặc MAC). Mọi người bày cho mình cách với. Cảm ơn nhiều !
Đây là cấu hình chặn facebook của mình


AnPhat09 04-11-2015 09:51 PM

DrayTek xét rule theo thứ tự từ trên xuống, thỏa là thực thi ngay, không xét tiếp ==> Bạn tạo rule pass any-any cho các IP/MAC muốn full quyền phía trên là xong

phuc101 05-08-2016 03:36 PM

Bạn phải cấu hình IP tĩnh cho các thiết bị bằng chức năng Bind IP to MAC, sau đó mới thêm ngoại lệ được.


Múi giờ GMT +6. Hiện tại là 06:32 PM.

Powered by: vBulletin v3.6.8 Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © by An Phat Co., Ltd - 2007 All rights reserved