AN PHAT FORUM - Dien dan DrayTek VN

AN PHAT FORUM - Dien dan DrayTek VN (http://forum.anphat.vn/index.php)
-   Security - Firewall (http://forum.anphat.vn/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Ngắt Kết Nối 1 địa chỉ IP (http://forum.anphat.vn/showthread.php?t=83666)

ngocson04071990 16-12-2016 09:32 PM

Ngắt Kết Nối 1 địa chỉ IP
 
Chào Admin.

Hiện tại mình đang dùng Drayteck 2960
Minh đã đặt DHCP cấp từ 192.168.10.20 đến 192.168.10.249

Hiện tại có 1 máy nào đó đã chiếm IP 192.168.10.251 bằng cách đặt IP tĩnh, mình dò đc địa chỉ MAC nhưng k biết máy nào.

Xin hỏi có cách nào ngắt kết nối địa chỉ IP đó và blacklist địa chỉ MAC đó luôn không?

Xin cảm ơn.

AnPhat09 17-12-2016 10:39 AM

Trích:

Nguyên văn bởi ngocson04071990 (Post 120290)
Chào Admin.

Hiện tại mình đang dùng Drayteck 2960
Minh đã đặt DHCP cấp từ 192.168.10.20 đến 192.168.10.249

Hiện tại có 1 máy nào đó đã chiếm IP 192.168.10.251 bằng cách đặt IP tĩnh, mình dò đc địa chỉ MAC nhưng k biết máy nào.

Xin hỏi có cách nào ngắt kết nối địa chỉ IP đó và blacklist địa chỉ MAC đó luôn không?

Xin cảm ơn.

1/ Nếu họ cố tình đặt tĩnh IP 251 thì không có cách nào lấy lại TRỪ KHI bạn có switch layer2 với chức năng port security

2/ Chặn 1 đỉa chỉ MAC không cho đi internet (Chứ không phải không cho kết nối mạng lan)Múi giờ GMT +6. Hiện tại là 05:31 AM.

Powered by: vBulletin v3.6.8 Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © by An Phat Co., Ltd - 2007 All rights reserved